Tuyển sinh

Category

HỌC SƯ PHẠM TOÁN, CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHƯ HIỆN NAY Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030. Cụ thể:...
1 2