Tuyển sinh

Category

HỌC SƯ PHẠM TOÁN, CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHƯ HIỆN NAY Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030. Cụ thể:...
GIỚI THIỆU NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ   Hiện nay 2 Bộ môn Khoa học xã hội (Khoa KH cơ bản) của Trường Đại học Quảng Bình là đơn vị quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng đào tạo đối với ngành Sư phạm Lịch...
GIỚI THIỆU NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN Sinh viên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về văn học, ngôn ngữ và giáo dục; rèn luyện các kỹ năng tư duy, phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, phát triển...
Giới thiệu ngành Sư phạm Toán học Sư phạm Toán học là ngành đào tạo giáo viên toán chất lượng cho bậc trung học, đại học có kiến thức khoa học cơ bản, giáo dục, có năng lực sư phạm đáp ứng được các yêu cầu trong đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay....