Sinh viên

Category

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2024 diễn ra từ ngày 8-13/4/2024 tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Đoàn sinh viên trường Đại học Quảng Bình gồm 10 sinh viên đến từ các lớp ĐHSP Toán K63,64,65 tham gia thi ở 2 nội dung: Đại số và Giải...