Tin tức KHCN

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024 Chiều 25/4/2024, Hội nghị sinh viên NCKH của khoa KHCB, nay là khoa Sư...
Read More

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023

        Căn cứ kế hoạch của Nhà trường về việc nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên; kế hoạch năm học...
Read More