Hội nghị – Hội thảo

          Ngày 9/12/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Toán học phổ thông trong bối cảnh mới: một số vấn đề lí luận và thực tiễn”. Hội thảo do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Hội Giảng dạy...
Read More