Khoa học cơ bản

By

        Căn cứ kế hoạch của Nhà trường về việc nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên; kế hoạch năm học 2022-2023 của khoa Khoa học cơ bản, nhằm đánh giá thực trạng và những kết quả đạt được trong hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023, kịp thời...
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Hóa học STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại học Chính...
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại...
CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ ĐHQB – TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình)                                        Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn       Hệ: Chính quy       Khóa 63, 64  ...
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Ngành: Sư phạm Toán STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng sư phạm chính quy Trung cấp sư phạm chính quy Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng...
Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chiều ngày 21/03/2023, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản...
1 2 3 9