Khoa học cơ bản

By

Lễ kết nạp đảng viên mới Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chiều ngày 20/05/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ Khoa Sư...
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024 Chiều 25/4/2024, Hội nghị sinh viên NCKH của khoa KHCB, nay là khoa Sư phạm đã được tổ chức tại phòng Hội thảo nhà D. Đây là hoạt động thường niên của khoa nhằm đánh giá thực trạng và những kết quả đạt được...
OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2024 diễn ra từ ngày 8-13/4/2024 tại Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Đoàn sinh viên trường Đại học Quảng Bình gồm 10 sinh viên đến từ các lớp ĐHSP Toán K63,64,65 tham gia thi ở 2 nội dung: Đại số và Giải...
Lễ kết nạp đảng viên mới Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chiều ngày 10/04/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ Khoa Khoa...
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 – CHÀO TÂN SINH VIÊN KHOÁ 65 Tiếp nối truyền thống hàng năm, tối 17/11/2023, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982...
BIỂU MẪU 17-18 C-BA CÔNG KHAI 2023-2024 Toan Biểu mẫu 17 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 Ngành: Sư phạm Toán   STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến...
(Ngữ văn)Biểu mẫu 18 – 2023- 2024                                                                                                                                                  Biểu mẫu 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      ĐƠN VỊ: KHOA KH CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023 – 2024 Công khai thông tin về quy...
(Ngữ văn)Biểu mẫu 17 – 2023- 2024                                                                                                                                                          Biểu mẫu 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH    ĐƠN VỊ: KHOA KH CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (Kèm theo Công văn số 808/ ĐHQB – TTĐBCLGD...
Biểu mau 18c- SP KHTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023- 2024 C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Khóa 64,...
Biểu mau 18c- SP Hóa học TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023- 2024 C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Khóa 62, Đại...
1 2 3 10