Tin tức KHCN

Category

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2023-2024 Chiều 25/4/2024, Hội nghị sinh viên NCKH của khoa KHCB, nay là khoa Sư phạm đã được tổ chức tại phòng Hội thảo nhà D. Đây là hoạt động thường niên của khoa nhằm đánh giá thực trạng và những kết quả đạt được...
        Căn cứ kế hoạch của Nhà trường về việc nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên; kế hoạch năm học 2022-2023 của khoa Khoa học cơ bản, nhằm đánh giá thực trạng và những kết quả đạt được trong hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2022-2023, kịp thời...