HỌC SƯ PHẠM TOÁN, CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHƯ HIỆN NAY

HỌC SƯ PHẠM TOÁN, CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHƯ HIỆN NAY

Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.

Cụ thể: Tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư, sinh viên ngành Toán sẽ được xét cấp học bổng theo các tiêu chí quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên. Mức học bổng bằng mức trần học phí của năm học hiện hành đối với chuyên ngành Toán tại các cơ sở giáo dục đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

 

Như vậy, sinh viên ngành Toán có thể được cấp học bổng 2,4 triệu đồng/tháng; được cấp theo từng kỳ học và cấp 10 tháng trong năm học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2022.

 

Kết quả là mỗi sinh viên chuyên ngành sư phạm toán khi học tại trường Đại học Quảng Bình sẽ được nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP và có thể được nhận 2,4 triệu đồng/tháng theo Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.

Ngoài ra sinh viên ngành toán còn được nhận học bỗng khuyến khích học tập hàng năm khi đạt kết quả học tập tốt, các học bỗng trị giá cao như Valet (20 triệu),…

Một số hình ảnh sinh viên ngành toán đang theo học tại trường Đại học Quảng Bình

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/tu-ngay-15-5-2022-sinh-vien-nganh-toan-duoc-cap-hoc-bong-2-4-trieu-dong-thang.htm#:~:text=M%E1%BB%A9c%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20b%E1%BA%B1ng%20m%E1%BB%A9c,10%20th%C3%A1ng%20trong%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc.