GIỚI THIỆU NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

GIỚI THIỆU NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ   Hiện nay 2 Bộ môn Khoa học xã hội (Khoa KH cơ bản) của Trường Đại học Quảng Bình là đơn vị quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Nhà trường về chất lượng đào tạo đối với ngành Sư phạm Lịch...