Tháng Bảy 10, 2024

Day

SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM THAM DỰ TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC  SINH VIÊN NĂM 2024            Nằm trong chương trình Trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030, Trường hè toán học cho sinh viên được viện Nghiên Cứu Cao Cấp Về Toán điều phối tổ chức hàng...