THÔNG BÁO CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023

(Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình)

Ngành: Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên

STT Nội dung Trình độ đào tạo
Đại học
Chính quy
I Điều kiện đăng ký tuyển sinh Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Quảng Bình
II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được 1.     Kiến thức

+    PO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để vận dụng trong cuộc sống, học tập và lao động.

+  PO2: Có kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học. Có kiến thức tích hợp liên môn Khoa học tự nhiên để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

+  PO3: Có kiến thức về lý luận dạy học Khoa học tự nhiên để người học có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới về mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp dạy học phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2.  Kỹ năng:

+  PO4: Có kỹ năng thiết kế và tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên.  Kỹ năng phát triển chương trình môn Khoa học tự nhiên. Kỹ năng thực hành, thí nghiệm; kỹ năng dạy học, kiểm tra đánh giá trong dạy học.

+ PO5: Có kỹ năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề trong dạy học, giáo dục và hoạt động xã hội; kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3. Thái độ

+  PO6: Yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

+ PO7: Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên..

4.     Ngoại ngữ

Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

5.   Tin học

Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp.

III Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học – Các chế độ chính sách cho sinh viên: Miễn học phí cho sinh viên, hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3,63tr/tháng cho sinh viên, hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, trao nhiều loại học bổng cho sinh viên.

– Phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước cho sinh viên thực tập và tham quan thực tế.

– Trung tâm học liệu có đầy đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Có các trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ cho sinh viên.

– Có đội ngũ giảng viên cố vấn học tập cho sinh viên.

– Nhà trường có khu ký túc xá đảm bảo các điều kiện cho sinh viên học tập và sinh hoạt.

– Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn và công tác xã hội

–  Các câu lạc bộ học tập, rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên

IV Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện Nhà trường thực hiện chương trình đào tạo với 137 tín chỉ trong thời gian học tập 4 năm, bao gồm các kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp.
V Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Hóa học, Sinh học, Vật lý; Khoa học môi trường; Công nghệ Sinh học; Quản lý giáo dục.
VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm với các vị trí công việc như sau:

1. Giảng dạy môn Khoa học tự nhiên ở các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng

2. Cán bộ, chuyên viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học tự nhiên và nghiên cứu giáo dục.

Quảng Bình, ngày         tháng 4 năm 2023

TRƯỞNG ĐƠN VỊ