THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021 – 2022 – Ngành Vật lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

   KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2021 – 2022

 

  1. C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành:
STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
   Khóa 60, 61, 62 – ĐHSP Vật lý – LT, VB2        
1 Thực hành giảng dạy bộ môn VL Trên cơ sở lý luận dạy học và phân tích chương trình vật lý phổ thông sinh viên được hướng dẫn để thiết kế bài dạy học, sử dụng các phương tiện trực quan, thí nghiệm, cách trình bày bảng trong dạy học và xử lí các tình huống sư phạm. Đồng thời, sinh viên được tập giảng trên những bài cụ thể thuộc chương trình vật lý THPT; đảm bảo chính xác về khoa học kiến thức và rèn luyện kỹ năng sư phạm; phát huy tính tích cực sáng tạo và tư duy trong học tập vật lý cho học sinh. 3 Kì 1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Chấm bài thực hành

2 Phát triển chương trình dạy học bộ môn Trang bị cho sinh viên  những tri thức về lý luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Giúp cho người học có khả năng tiếp nhận và thực hiện chương trình đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực sau năm 2015. Có khả năng tham gia vào việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông. 2 Kì1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

3 Thí nghiệm vật lý phổ thông Khảo sát chuyển động và xác định gia tốc rơi tự do; tổng hợp lực; hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng; suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa; chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì; chu kì dao động của con lắc đơn và đo gia tốc trọng trường; tốc độ truyền âm trong không khí; bước sóng ánh sáng. 3 Kì 1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Chấm bài thực hành

  Khóa 61, 62 – ĐHSP Vật lý – LT, VB2        
4 Vật lý thống kê Cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lý cơ bản của vật lý thống kê; phương pháp Gibbs – phương pháp cơ bản của vật lý thống kê; các hàm phân bố cổ điển: phân bố vi chính tắc, phân bố chính tắc, phân bố chính tắc lớn; cơ sở của thống kê lượng tử và áp dụng thống kê lượng tử để nghiên cứu một số hệ thực. 3 Kì 1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

5 Phân tích chương trình VL phổ thông Trang bị những kiến thức cơ bản bao gồm: ; phân tích nội dung, chương trình, SGK của vật lí nói chung và THPT nói riêng; phân tích nội dung và PP dạy học một số đề tài cụ thể; thiết kế tiến trình dạy học một số bài cụ thể (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) 3 Kì 2 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

6 Điện tử học Học phần giới thiệu về nguyên lý cấu tạo của các linh kiện điện tử cơ bản trên cơ sở kết quả của các nghiên cứu cơ bản về vật lý bán dẫn và công nghệ. Giới thiệu các mach cơ bản về khuếch đại, các mạch dao động điện từ. Các phương pháp tạo dao động, biến điệu và tách sóng….Đó là các linh kiện và các mạch cơ bản cấu thành nên các thiết bị điện tử. 2 Kì 2 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

7  Lý luận dạy học vật lý  Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận dạy học vật lý ở THPT, giáo dục kỹ thuật tổng hợp cho học sinh trong dạy học vật lý và sử dụng phương tiện dạy học, thí nghiệm trong dạy học vật lý. Thông qua việc nắm vững kiến thức vật lý, giải bài toán vật lý, thí nghiệm vật lý…để nâng cao chất lượng học tập của học sinh trong quá trình dạy học. 3 Kì 1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

8 PP nghiên cứu khoa học Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về NCKH trong vật lý: Phát hiện vấn đề nghiên cứu; Xây dựng giả thuyết nghiên cứu; Xây dựng luận chứng; Tìm luận cứ lý thuyết và luận cứ thực tiễn; Xử lý thông tin, phân tích; Tổng hợp kết quả; Kết luận; Khuyến nghị. Hướng dẫn cho sinh viên cách xây dựng được đề cương nghiên cứu. 2 Kì 2 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

  Khóa 62 – ĐHSP Vật lý – LT        
9 Cơ lý thuyết Trang bị những kiến thức cơ bản nhất của Cơ học cổ điển bằng hai phương pháp: xuất phát từ các định luật thực nghiệm của Newton và xuất phát từ nguyên lý biến phân Hamilton. Nội dung trọng tâm nhất của học phần thể hiện qua phương pháp thứ hai, trình bày về hệ hình thức luận Lagrange, hệ hình thức luận Hamilton và vận dụng vào các bài toán cơ bản nhất.

 

3 Kì 1 – Quan sát, điểm danh

– Chấm báo cáo thảo luận

– Bài kiểm tra viết

  Khóa 63 – ĐHSP Toán – Chính quy        
10 Vật lý đại cương Trang bị kiến thức cơ bản về quy luật chuyển động và tương tác của vật chất; sự bảo toàn các đại lượng, bảo toàn chuyển động. Bao gồm 3 phần cơ bản: Cơ học, Nhiệt học và Điện-Từ học

 

3 Kì 2 – Quan sát, điểm danh

– Bài kiểm tra viết

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA                                                    NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

 

                                                     Trần Ngọc Bích