Tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tổ chức thành công đại hội điểm

 Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 – 2025

 

Thực hiện kế hoạch 147-KH/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 26/7/2022, Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sáu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Bí thư các chi bộ trực Đảng bộ trường; cùng toàn thể Đảng viên của chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thành Chung – Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ 2020 – 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực: Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng có chuyển biến rõ nét; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện đúng thẩm quyền trong công tác tổ chức cán bộ. Quan tâm phân công công tác cho đảng viên, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy viên; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi ủy từng bước được nâng cao; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu của đại hội điểm; ghi nhận, biểu dương và đáng giá cao những kết quả chi bộ và chi ủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Tham mưu, giúp việc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính đặc thù và yêu cầu ngày càng cao.  Vì vậy, trong thời gian tới, Chi bộ và Chi ủy cần tiếp tục nhận thức rõ tính đặc thù của đơn vị để đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo của chi ủy đối với chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất và năng lực. Chi bộ cần quan tâm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, làm tốt công tác tạo nguồn; phát huy tốt hơn vai trò của Tổ công đoàn, Chi đoàn bộ phận với việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng nhằm tăng cường sức trẻ cho Đảng…

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 và nghe 02 báo cáo tham luận của các đồng chí đảng viên chi bộ về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của Bộ môn Khoa học xã hội và “Công tác xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao thu nhập bằng năng lực chuyên môn của đội ngũ trong tình hình mới của Nhà trường”.

Ban Giám hiệu chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần tập trung cao độ, phát huy dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022  – 2025. Đồng chí Nguyễn Thành Chung tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Đinh Thị Thanh Trà giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Lại Thị Hương là Chi ủy viên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch công tác của Chi ủy. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Thành Chung tặng hoa cho đ/c Trần Thị Mỹ Hồng không tham gia Cấp ủy ủy khóa

Các đảng viên Chi bộ tham dự Đại hội