CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 – BỘ MÔN TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K56

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
Giải tích hàm 2 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Giải tích số Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Lý thuyết cơ sở Groebner Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Lý thuyết môđun Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Quy hoạch tuyến tính Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Xác suất thống kê Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Lý thuyết ổn định của PT vi phân (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 4 HK 2 Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K57

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
Đại số sơ cấp Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Độ đo tích phân Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Hình học xạ ảnh Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Lý luận dạy học môn toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Phần mềm dạy học toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Giải tích hàm 1 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
Hình học sơ cấp Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Hình học vi phân Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Mở rộng trường và lý thuyết Galois Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Phương trình vi phân Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
PPDH các nội dung môn toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K58

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
Giải tích 4 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Hình học affin và Hình học Euclide Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Hình học giải tích Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Lịch sử toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Hàm biến phức Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Không gian mêtric – Không gian tô pô Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Lý luận dạy học môn toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Phương trình vi phân Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
Số học Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Phương pháp nghiên cứu khoa học Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận

Chuyên ngành ĐSHP Toán, khóa K59

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
Đại số tuyến tính 1 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Đại số tuyến tính 2 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Giải tích 1 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Giải tích 2 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Phần mềm dạy học toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Tập hợp và lôgic Toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Đại số đại cương Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Giải tích 3 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận

Chuyên ngành CĐSP Toán, khóa K57

STT Tên môn học Mục đích môn học Số tín chỉ Lịch trình giảng dạy Phương pháp đánh giá sinh viên
Đại số sơ cấp và thực hành giải toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 4 HK 1 Thi tự luận
Hình học affin và Hình học Euclide Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Hình học sơ cấp và thực hành giải toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 4 HK 1 Thi tự luận
Phương pháp dạy học đại cương môn Toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 1 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Phương pháp làm quen với Toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
Phương pháp làm quen với Toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 1 Thi tự luận
PPDH các nội dung môn toán Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 1 Thi tự luận
Hình học xạ ảnh Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Lý luận DH toán nâng cao và đánh giá trong DH toán (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 3 HK 2 Thi tự luận
Lý thuyết môđun (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2 Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
PPDH Toán ở Tiểu học theo chuyên đề (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận
PPDH Toán ở Tiểu học theo chuyên đề (Thay thế KLTN) Trang bị kiến thưc chuyên ngành cho sinh viên 2 HK 2 Thi tự luận

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT Trình độ đào tạo Tên đề tài Họ và tên người thực hiện Họ và tên người hướng dẫn Nội dung tóm tắt
Đại học Khai thác hệ thống bài tập toán theo định hướng nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học đại số Nguyễn Quang Hiếu ThS. Phan Trọng Tiến Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy
Đại học Một số dạng toán tổ hợp Nguyễn Thị Thanh Thảo ThS.Trần Mạnh Hùng Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Đa thức bất khả quy trên miền số nguyên Nguyễn Thị Thúy Ngọc ThS.Trần Mạnh Hùng Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Vận dụng hình học giải tích giải một số bài toán về đại số Trần Diệu Linh ThS.Nguyễn Kế Tam Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng Trần Thị Mỹ Hạnh ThS.Nguyễn Kế Tam Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ Phan Lâm Phương TS.Nguyễn Quang Hòe Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Một số phương pháp giải các bài toán cực trị Nguyễn Thị Hoài Thương TS. Nguyễn Thành Chung Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Lý thuyết số phức và một số ứng dụng Nguyễn Thị Hương ThS.Trần Hồng Nga Nghiên cứu các nội dung toán sơ cấp
Đại học Một số biện pháp dạy học hiệu quả các khái niệm giải tích ở trường THPT Phạm Thị Sen Giang ThS.Lê Thị Bạch Liên Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy
Đại học Phát huy tính tích cực của học sinh qua hệ thống bài tập ứng dụng đạo hàm trong chương trình Toán THPT Trương Thị Hải Yến ThS.Phạm Hồng Minh Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy
Cao đẳng Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua hệ thống bài tập tìm GTLN-GTNN trong chương trình Toán THCS Dương Thị Thoại Lê Thị Bạch Liên Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy
Cao đẳng Phát huy tính tích cực của học sinh qua khai thác các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Lê Đình Phong Nguyễn Quang Hòe Nghiên cứu các nội dung phương pháp giảng dạy

 

              Quảng Bình, ngày 15 tháng năm 2018
Bộ môn Toán

Đã ký

 

Phan Trọng Tiến

Những tệp tin đính kèm