HỘI THẢO QUỐC TẾ

Hội thảo quốc tế về đào tạo bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường trung học và giảng viên của các cơ sở đào tạo giáo viên trên thế giới

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng và chương trình ETEP đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế  “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các trường trung học và giảng viên của các cơ sở đào tạo giáo viên trên thế giới” trong thời gian 2 ngày (09-10/12/2017) tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các giáo sư, các nhà khoa học nghiên cứu về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam, Ấn Độ; các giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học các trường sư phạm trọng điểm và các cơ sở giáo dục liên quan ở Việt Nam, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Hiệu trưởng các trường THPT và các trường vệ tinh tại TP Đà Nẵng.

Hội thảo tập trung vào các nội dung chủ yếu như: kinh nghiệm đào tạo cán bộ và giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm ở các nước tiên tiến trên thế giới; kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý và giảng viên sư phạm ở Ấn Độ; hệ thống sư phạm, mô hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm ở Việt Nam; phân tích, so sánh hệ thống, mô hinhh, chương trình đào tạo giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam, Ấn Độ và các nước tiên tiến trên thế giới; đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm ở Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài báo đến từ trường ĐH Trung ương Kashmir (Ấn Độ), Trung tâm nghiên cứu truyền thông AJK (Ấn Độ) VVOB Việt Nam và hơn 10 trường ĐH đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý và các cơ sở giáo dục khác ở Việt Nam.

Trường Đại học Quảng Bình đã gửi đến hội thảo 5 bài viết có chất lượng. Trong đó, Khoa Khoa học tự nhiên có 3 bài viết của các tác giả: TS. Nguyễn Thành Chung, ThS. Lê Thị Bạch Liên, ThS.Trần Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Mậu Thành và ThS.Nguyễn Đức Minh . Đến tham dự hội thảo, Khoa Khoa học tự nhiên trường Đại học Quảng Bình có 3 giảng viên đại diện là ThS.Trần Ngọc Bích – Bộ môn Vật lý, ThS. Nguyễn Mậu Thành và ThS.Nguyễn Đức Minh – Bộ môn Hóa học với các nội dung: “Một số định hướng bồi dưỡng giáo viên vật lí THPT nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho học sinh, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới ở Việt Nam”; “ Xây dựng phương pháp tư duy khoa học khi giảng dạy học phần Hóa phân tích cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học”.

Một số hình ảnh Hội thảo

Khoa KHTN