Tháng Tư 11, 2024

Day

Lễ kết nạp đảng viên mới Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Chiều ngày 10/04/2024, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ Khoa Khoa...