THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 Ngành: Cử nhân Sư phạm Vật lý Hệ Liên thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Ngành: Cử nhân Sư phạm Vật lý Hệ Liên thông

 

STT Nội dung Trình độ đào tạo
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng sư phạm chính quy Trung cấp sư phạm chính quy
Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng 2 chính quy    
I Điều kiện đăng ký tuyển sinh       Sinh viên tốt nghiệp CĐSP Vật lý, CĐSP Lý-Tin, CĐSP Lý-KTCN.      
II Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được       Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức về vật lý chuyên ngành, các ứng dụng cơ bản của vật lý, các kiến thức về phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông.

Về kỹ năng

Sinh viên có kỹ năng tổ chức dạy học vật lý cho học sinh trung học phổ thông; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự bồi dưỡng kiến thức thường xuyên hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ; có kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến dạy học vật lý và ứng dụng kiến thức vật lý.

Trình độ ngoại ngữ: Đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học Quảng Bình

     
III Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học       – Nhà trường có Trung tâm học liệu, trang bị đầy đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

– Có các phòng thực hành – thí nghiệm chuyên ngành phục vụ học tập và nghiên cứu.

– Có các trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ hoạt động ngoài giờ lên lớp của sinh viên.

– Có đội ngũ cố vấn hoạt động học tập trong suốt khóa học cho sinh viên.

– Trao học bổng khuyến khích học tập cho những sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt sau mỗi học kỳ.

– Thường xuyên tìm kiếm và xét trao nhiều loại học bổng có giá trị hỗ trợ sinh viên tài năng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

– Có chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên với các trường Đại học uy tín trong khu vực và trên thế giới.

     
IV Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện       Liên thông VLVH      
V Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường       – Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự bồi dưỡng kiến thức thường xuyên.

– Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn bậc cao hơn.

–  Nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học về vật lý hoặc giáo dục học.

     
VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp       – Giảng dạy môn vật lý ở trường Trung học phổ thông.

– Tham gia nghiên cứu khoa học về vật lý từ sơ cấp đến chuyên sâu.

– Làm công tác quản lý chuyên môn ngành vật lý trong các cơ quan quản lý giáo dục.

– Làm công tác tại các phòng thí nghiệm, thực hành vật lý.

– Làm công tác chủ nhiệm, giáo dục, quản lý học sinh; làm văn thư, đoàn hội ở trường Trung học phổ thông.

     
          Quảng Bình, ngày ….. tháng …. năm 2021

TRƯỞNG KHOA                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng