NGHIÊN CỨU SINH LÊ THỊ BẠCH LIÊN BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Chúc mừng Nghiên cứu sinh Lê Thị Bạch Liên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Huế

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu sinh Lê Thị Bạch Liên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Mã số: 9140111. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Kiêm Minh.

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19, Đại học Huế đã tổ chức buổi bảo vệ luận án kết hợp hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đại học Huế tổ chức làm 2 cụm điểm cầu: 01 điểm cầu là phòng bảo vệ luận án có sự tham dự của Chủ tịch, thư ký Hội đồng, cán bộ hướng dẫn, Nghiên cứu sinh và đại diện Ban đào tạo của Đại học Huế; 01 cụm ngoài Đại học Huế gồm nhiều điểm cầu dành cho các Phản biện và ủy viên khác của Hội đồng đến từ Viện Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Sài Gòn cùng các khách mời là Trường Đại học Quảng Bình, nơi công tác của NCS Lê Thị Bạch Liên.

Luận án “Kiến thức để dạy học đạo hàm và năng lực nghiệp vụ của giáo viên toán tương lai” đã được 100% thành viên Hội đồng đồng ý thông qua và đề nghị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Lê Thị Bạch Liên.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, NCS. Lê Thị Bạch Liên đã có 08 công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước; 04 công trình đăng trên các Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế uy tín về lĩnh vực Giáo dục toán.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án.

NCS Lê Thị Bạch Liên báo cáo luận án trước Hội đồng

NCS Lê Thị Bạch Liên báo cáo luận án trước Hội đồng

NCS chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng