CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2019-2020 – BỘ MÔN HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

            KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học

2019-2020

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

STT

Trình độ đào tạo

Tên đề tài

Họ và tên người thực hiện

Họ và tên người hướng dẫn

Nội dung tóm tắt

Bộ môn: Hóa học

1

Đại học Nghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây Ngọc lan trắng (Michelia alba) ở Quảng Bình

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Lý Thị Thu Hoài

Xác định thành phần hóa học các chất trong dịch chiết, tinh dầu cây Ngọc lan trắng và thử hoạt tính sinh học nó

2

Phân tích hàm lượng đồng trong một số loài cá ở khu vực sông Gianh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Lê Thị Hạnh

ThS. Trần Đức Sỹ

Xác định hàm lượng kim loại Đồng trong thịt một số loài cá ở khu vực sông Gianh và đánh giá với quy chuẩn an toàn thực phẩm

3

Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của quả bồ hòn và định hướng ứng dụng

 Phạm Thị Thu Hương

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

Xác định được thành phần các chất có trong quả bồ hòn và định hướng một số ứng dụng từ quả bồ hòn

4

Xác định hàm lượng kẽm và đánh giá rủi ro sức khỏe thông qua việc tiêu thụ một số loài cá ở khu vực sông Gianh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ngô Thị Thùy Linh

ThS. Nguyễn Mậu Thành

Xác định hàm lượng kim loại Kẽm trong thịt một số loài cá ở khu vực sông Gianh và đánh giá chỉ số rủi ro sực khỏe

5

Nghiên cứu chế tạo bột từ vỏ Hàu ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và ứng dụng để rửa hoa quả

Đỗ Thị Thảo

ThS. Nguyễn Đức Minh

Xác định được thành phần các chất có trong bột vỏ hàu và ứng dụng trong việc loại bỏ một số kim loại trong hoa quả

   

                                                                                           TRƯỞNG KHOA                              

Những tệp tin đính kèm

CK Biểu mẫu 18E – BM Hóa học