CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2019-2020 NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

       KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020

Ngành: Đại học Sư phạm Hóa học

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Đại học

Chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Quảng Bình

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
 1. Kiến thức

– Các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học.

– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về hóa học ở bậc đại học;

– Các kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm.

– Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo .

2.  Kỹ năng:

– Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Sư phạm Hóa học trong những bối cảnh khác nhau.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Hóa học; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền.

– Có kỹ năng sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Hóa học ở bậc THPT.

– Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu bồi dưỡng suốt đời

3. Thái độ

– Có thái độ thể hiện tình cảm yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp.

– Có ý thức học tập nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, tìm tòi nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổi mới phương pháp dạy học.

– Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

 1. Ngoại ngữ

Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

 1. Tịn học

Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc tương đương do Trường Đại học Quảng Bình cấp

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
 • Các chế độ chính sách cho sinh viên: Miễn học phí cho sinh viên, hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, trao nhiều loại học bổng cho sinh viên.
 • Phối hợp với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh cho sinh viên thực tập và tham quan thực tế.
 • Trung tâm học liệu có đầy đủ giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, thư viện điện tử, hệ thống internet và hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Có các trung tâm văn hóa, thể thao phục vụ cho sinh viên.
 • Có đội ngũ giảng viên cố vấn học tập cho sinh viên.
 • Nhà trường có khu ký túc xá đảm bảo các điều kiện cho sinh viên học tập và sinh hoạt.
 • Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn và công tác xã hội
 •  Các câu lạc bộ học tập, rèn luyện các kỹ năng cho sinh viên

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện Nhà trường thực hiện chương trình đào tạo với 129 tín chỉ trong thời gian học tập 4 năm, bao gồm các kiến thức: Kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường Có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc đào tạo Cao học hoặc Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Hóa học và Khoa học môi trường; Công nghệ Sinh học; Quản lý giáo dục.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp
 • Giảng dạy môn Hóa học tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giới thiệu việc làm.
 • Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hóa chất, công nghệ và môi trường
 • Cán bộ, chuyên viên trong các Viện, trung tâm và các cơ sở nghiên cứu khoa học Hóa học và nghiên cứu giáo dục
Quảng Bình, ngày 05  tháng 10 năm 2019

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS. TS. HOÀNG DƯƠNG HÙNG

Những tệp tin đính kèm

CK Biểu mẫu 17- BM Hóa học