Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023

Vào lúc 8h ngày 29/9/2022, tại Trung tâm Học liệu trường ĐHQB, Khoa Khoa học  cơ bản đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng kế hoạch năm học 2022-2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Võ Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, TS. Dương Thị Ánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng. Hội nghị cũng vinh dự chào đón các đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban đến tham dự: TS. Nguyễn Phương Văn – chủ tịch Công đoàn trường, TS. Nguyễn Xuân Hảo – trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Th.S. Nguyễn Thị Như Hòa – Phó phòng Tổ chức- Hành chính, TS. Nguyễn Đình Hùng – trưởng phòng Khoa học công nghệ – đối ngoại, TS. Lý Thị Thu Hoài – Phó phòng Đào tạo.

Với chủ đề năm học “Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học” PGS. TS. Nguyễn Thành Chung – trưởng Khoa đã trình bày các đặc điểm tình hình đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và kế hoạch năm học 2022-2023.

                                       Hình 1: PGS. TS Nguyễn Thành Chung trình bày báo cáo

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, thuận lợi, cũng như các phương án để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học.

Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm học 2022-2023 khoa KHCB phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội nghị:

                                         

Hình 2: Toàn cảnh hội nghị

Hình 3: ThS Nguyễn Đức Minh – PTMM  Khoa học tự nhiên phát biểu tham luận

Hình 4: Tập thể CB, GV khoa Khoa học cơ bản