HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN, NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch số 16151/KH-ĐHQB ngày 28/8/2017 về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức và lao động năm học 2018 – 2019 của các đơn vị trong Nhà trường, vào lúc 14h00 ngày 21 tháng 9 năm 2018, Khoa Khoa học Tự nhiên đã tiến hành tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019

          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Bùi Khắc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Đức Vượng – Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng và đầy đủ tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của khoa Khoa học Tự nhiên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa Khoa học tự nhiên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trên cơ sở đặc điểm tình hình, những thuận lợi và khó khăn của đơn vị, báo cáo tổng kết, đánh giá lại những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho Khoa trong năm học 2018 – 2019.

 

TS. Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017- 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

          Hội nghị đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến cho bản báo cáo, chú trọng đến các giải pháp thực hiện để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 – 2018, khắc phục những khó khăn và các mặt hạn chế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2018 – 2019.

Tại hội nghị, Đại diên BGH cũng đã phát biểu chỉ đạo, định hướng cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Khoa trong năm học 2018 – 2019 và đưa ra một số giải pháp tốt nhất cho Khoa trong những năm tiếp theo.

TS. Bùi Khắc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng Nhà trường

phát biểu ý kiến Chỉ đạo Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – P.Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 

 

ThS. Nguyễn Kế Tam – Trưởng khoa Tiểu học – Mầm non phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Trần Ngọc – Trưởng phòng Đào tạo phát biểu ý kiến tại Hội nghị

        Hội nghị đã nhất trí thống nhất thông qua Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018 – 2019. Bế mạc Hội nghị đ/c Nguyễn Thành Chung – Trưởng khoa thay mặt cho tập thể đơn vị gửi lời cảm ơn và mong muốn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, BGH Nhà trường cũng như tinh thần hợp tác của các đơn vị liên quan để giúp Khoa thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học mới.

 

 

 

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khoa Khoa học Tự nhiên