Tuyển sinh

Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo đại học

 • Giáo dục Tiểu học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Hóa học
 • Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

  – Tiếng Anh Tổng hợp;

  – Tiếng Anh Du lịch – Thương mại

 • Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
 • Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

  – Kế toán Tổng hợp;

  – Kế toán Doanh nghiệp

 • Quản trị kinh doanh
 • Luật, (gồm 2 chuyên ngành):

  – Luật Kinh tế  –  Thương mại;

  – Luật Hành chính – Tư pháp

 • Kỹ thuật phần mềm
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật điện
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm

 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học

Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm

 • Tiếng Trung Quốc
 • Chăn nuôi (ghép với Thú y)
 • Nuôi trồng thủy sản